Thông báo về việc phát hành thẻ CLB KTXBK (áp dụng từ 01/9/2019) In
Thứ hai, 26 Tháng 8 năm 2019 11:28

1. Mục đích của Thẻ Câu lạc bộ:

- Thẻ Câu lạc bộ (CLB) dùng để ghi danh các thành viên chính thức của từng CLB, có đăng ký tham gia sinh hoạt thường xuyên các hoạt động của CLB tổ chức và có đóng góp kinh phí hoạt động cho CLB.

- Thẻ CLB dùng để cộng điểm lưu trú (xét gia hạn lưu trú): thưởng cho sinh viên nội trú tích cực các hoạt động ngoại khóa, với mức thưởng tối đa 24đ/tháng.

2. Công tác quản lý Thẻ CLB:

- Ban Chủ nhiệm CLB (BCN CLB) sẽ ký sổ nợ Thẻ CLB (có thể nhiều lần trong năm): tạm ứng số Thẻ CLB để phát hành cho thành viên nội trú: tối thiểu 20.000 đồng/thẻ (miễn phí đối với BCN CLB).

- Nguồn thu từ Thẻ CLB làm quỹ hoạt động CLB, BCN CLB được quyền chủ động chi (trong đó chi nhân sự không quá 30%). Cuối mỗi quý, BCN CLB phải nộp danh sách phát hành Thẻ CLB; báo cáo số dư quỹ CLB và nộp các chứng từ chi để thanh toán tạm ứng số tiền đã thu được từ Thẻ CLB do KTX cấp.

- Khi muốn cộng điểm lưu trú, sinh viên (hoặc CLB) nộp Thẻ CLB cho Văn phòng KTX: Thẻ chỉ được quy đổi điểm khi có điểm danh từng buổi (/buổi) và sinh viên có ký tên trong danh sách phát hành Thẻ CLB ban đầu.


3. Kiểm soát thành viên ngoại trú vào sinh hoạt CLB:

- Ký túc xá không khuyến khích các CLB tuyển thành viên bên ngoài KTX, tuy nhiên, để phát triển các CLB, tạm thời cho phép các CLB có thêm thành viên ngoại trú. Nguyên tắc cơ bản: thành viên ngoại trú chỉ được phép vào cổng đúng khung giờ sinh hoạt CLB; cấm tuyệt đối không được lên tầng, khu nội trú sinh viên; phải quét Thẻ CLB cả khi vào và khi ra khỏi cổng (khi vào sẽ thế chân bằng Giấy tờ tùy thân để quét Thẻ khi ra và phải ra khỏi KTX ngay khi hết giờ sinh hoạt CLB).

- Thẻ CLB cho thành viên ngoại trú, trên thẻ có mã vạch để quét checkin/checkout:

+ Từ ngày 01 đến 05 hàng tháng, BCN CLB thu phí thành viên ngoại trú (tối thiểu 30.000 đồng/thẻ), lập danh sách đề nghị cấp Thẻ mới hoặc gia hạn Thẻ của tháng trước đó (danh sách phải ghi rõ số tiền để Văn phòng KTX cập nhập vào sổ nợ Thẻ CLB).

+ Thành viên ngoại trú đến Văn phòng KTX nhận Thẻ CLB để ra vào cổng (Thẻ được sử dụng và gia hạn hàng tháng sau khi đóng phí sinh hoạt cho CLB).

 

 Văn bản gốc: 121/TB-KTX ngày 26/8/2019